उदाउदो घामलाई छेक्नु !!!

उदाउदो घामलाई छेक्नु हुँदैनथ्यो
ईच्छा तिम्रा हिउ माथि सेक्नु हुँदैनथ्यो

कही फूल पात कही काडाका शूल छन
फूलबारी काडाको नै देखनु हुँदैनथ्यो

नाङो हुन्छ एना जस्तो सत्य जानिकन
असत्यको भुङ्रो माथि टेक्नु हुँदैनथ्यो

बारी हो की बगर हो चिन्दै नचिनेर
चाहनाका बीजहरु फेक्नु हुँदैनथ्यो

डुब्नसक्छ डुंगा अनी सदर हुनसक्छ
राजिनामा जिन्दगीको लेखनु हुँदैनथ्यो
– नवराज कंडेल

Leave a comment

Your comment