रोएको छु जुनिभर !!!

रोएको छु जुनिभर , हासि देउ भन्छौ?
जिवन मर्नु रहेछ, बाचि देउ भन्छौ?

अक्कासिए म, खसलिदियौ,
पिर्ति अब फेरि, गासि देउ भन्छौ?

हात खुट्टा भाचेर लडाइदियौ
आफ्नै मुख् ले फेरि, नाचि देउ भन्छौ?

सुर्के कसेर मेरै घाटि मा,
मलाइ अब , फासि देउ भन्छौ?

भो काले सकिन, म,
बिदा देउ, किन मफि देउ भन्छौ?

– सरोज बोगटी

Leave a comment

Your comment