दिन ढली साँझ भाग्दा !!!

दिन ढली साँझ भाग्दा जिइरहेछु रातहरु !
रात गली नशा लाग्दा पिइरहेछु मातहरु !!

जीवनभरको साथलाई नियतीले खोसी लिंदा !
असाह्यको साथ मागी दिइरहेछु हातहरु !!

भरोसाको रुख ढली आशै-आशको हाँगा फाट्दा !
मनभित्र च्यातिएको सिइरहेछु पातहरु !!

विश्वासको नाता गाँसी दिन-दिनै धोका पाउँदा !
ईमानको भेटी चढाई लिइरहेछु घातहरु !!

-किरण टी लिम्बु / बेलायत

Leave a comment

Your comment